Τα εμπορικά κέντρα στην Ευρώπη και την Ελλάδα : ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης

Part of : Γεωγραφίες ; No.15, 2009, pages 133-165

Issue:
Pages:
133-165
Parallel Title:
Shopping Malls in Europe and Greece : Regulatory and Planning Issues
Author:
Abstract:
Οι στόχοι του παρόντος κειμένου είναι: πρώτον, ο προσδιορισμός των χωρικών και χρονικών προτύπων που διέπουν την ανάπτυξητων εμπορικών κέντρων με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία- δεύτερον, η διαμόρφωση ενός αναλυτικούπλαισίου διερεύνησης των επιπτώσεων που αυτά προκαλούν στην αστική ανάπτυξη- τρίτον (εξετάζοντας διάφορες περιπτώσειςχωρών της Ε.Ε.), η προσέγγιση της όλης εμπειρίας σε συνάρτηση με ένα μεταβαλλόμενο καθεστώς ρύθμισης (ή απορ-ρύθμισης). Τέλος, η εργασία επικεντρώνεται στο ελληνικό παράδειγμα και στη συγκρότηση μιας πρότασης πολιτικής πουκατά τα φαινόμενα απουσιάζει παντελώς από την τρέχουσα αναπτυξιακή-πολεοδομική πρακτική.
Subject: