Υπάρχουν εναλλακτικές αγρο-διατροφικές γεωγραφίες; : Μια πρώτη προσέγγιση των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης στην Ελλάδα

Part of : Γεωγραφίες ; No.16, 2010, pages 97-119

Issue:
Pages:
97-119
Parallel Title:
Alternative Agri-Food Geographies? : A First Approach of Geographical Indication and Designation of Origin Products in Greece
Author:
Abstract:
Η συζήτηση γύρω από τα εναλλακτικά αγρο-διατροφικά προϊόντα και τα χαρακτηριστικά αυτών έχει οδηγήσει κάποιους ερευνητέςνα διακηρύξουν την εμφάνιση εναλλακτικών αγρο-διατροφικών γεωγραφιών. Η εργασία αυτή εστιάζεται στηναγρο-διατροψική γεωγραφία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης της Ελλάδας. Έμφαση δίνεταιστον γεωγραφικό χαρακτήρα των προϊόντων αυτών αλλά και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις περιοχές παραγωγήςτους, με την παρουσίαση ευρημάτων για χαρακτηριστικά παραδείγματα προϊόντων από όλες τις μεγάλες κατηγορίες (ελαιόλαδα,οίνους, τυριά και λοιπά). Από τα ευρήματα φαίνεται ότι, ενώ κάποια προϊόντα παράγονται σε μεγάλες εκτάσεις καισε μεγάλες ποσότητες, κάποια άλλα παράγονται σε πολύ μικρές εκτάσεις και ποσότητες. Περαιτέρω, κάποια προϊόντα δενπαράγονται καθόλου ή δεν διακινούνται με την πιστοποίηση ονομασίας προέλευσης - γεωγραφικής ένδειξης. Οι επιπτώσειςτων προϊόντων αυτών στις περιοχές παραγωγής τους διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση, ανάλογα με το είδος του προϊόντος,τις παραγόμενες ποσότητες και το είδος της οργάνωσης των αλυσίδων διακίνησης.
Subject:
Subject (LC):