<<Αρχή σοφίας>> ή «Αρχή αισθήσεως»; : Κριτικαί παρατηρήσεις εις το Παροιμ. 1,7 των Ο

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΙΗ, No.1, 1972, pages 287-291

Issue:
Pages:
287-291
Author:
Subject:
Subject (LC):