Το ερευνητικό πρόγραμμα ENSURE : Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας κοινοτήτων και περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς και σύνθετους φυσικούς-τεχνολογικούς κινδύνους

Part of : Γεωγραφίες ; No.20, 2012, pages 144-148

Issue:
Pages:
144-148
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες
References (1):
  1. Bankoff, G., Frerks, G. και Hilhorst, D.(επιμ.) (2004), Mapping Vulnerability:Disasters, Development andPeople, Λονδίνο: Earthscan.Gallopin, G.C. (2006), «Linkages betweenVulnerability, Resilience and AdaptiveCapacity», Global EnvironmentalChange 16(3): 293-303.Paton, D. (2008), «Community Resilience:Integrating Individual, Communityand Societal Perspective», στο GowK. και Paton D. (επιμ.), The Phoenixof Natural Disasters: CommunityResilience, Νέα Υόρκη: Nova SciencePublishers Inc.European Commission (2008-2011), EnhancingResilience of Communitiesand Territories Facing Natural andNa-tech Hazards (ENSURE), TheBooklet of the Research Projectfunded as part of the 7th FrameworkProgramme for Research and TechnologicalDevelopment.