[Βιβλιοκριτική] Λόης Λαμπριανίδης, Επενδύοντας στη φυγή: η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Part of : Γεωγραφίες ; No.20, 2012, pages 168-171

Issue:
Pages:
168-171
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λόης Λαμπριανίδης, Επενδύοντας στη φυγή: η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα: Κριτική, 2011