Το βιβλίον του Αββακούμ : εισαγωγή - κείμενον - ερμηνεία

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΓ, No.1, 1976, pages 205-284

Issue:
Pages:
205-284
Author:
Subject:
Subject (LC):