Η θέση του Ωριγένη στην Εκκλησία

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΓ, No.1, 1976, pages 327-334

Issue:
Pages:
327-334
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση πού έγινε στο «Διεθνές συνέδριο ωριγενίστικων σπουδών» το Σεπτέμβριο του 1977 στο Bari της Ιταλίας.