Η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα της γεωργίας : Μια ερευνητική διαδικασία σε εξέλιξη

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.22, 2013, pages 120-122

Issue:
Pages:
120-122
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):