Χωρικές γειτνιάσεις και κοινωνικές αποστάσεις σε περιπτώσεις κάθετης κοινωνικής διαφοροποίησης

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 89-94

Issue:
Pages:
89-94
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες
References (1):
  1. Bogardus, E. S 1925, “Measuring social distance”, Journal of Applied Sociology, 9, σσ. 299–308 Bourdieu, P 1989, “Social space and symbolic power”, Sociological Theory, Vol. 7, No. 1. (Spring, 1989), σσ. 14-25 Eisenhardt, K 1989, “Building theories from case study research”, The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 4 (Oct., 1989), pp. 532-550 Engels, F 1845, The conditions of the working- class in England, Reprint, Marxists Internet Archive (marxists. org), 2000 Hutchby, I and Wooffitt, R 1998, Conversation Analysis, Polity Press, Cambridge Kokkali, I 2007, “Spatial proximity and social distance: Albanian migrants’ invisible exclusions, an evidence from Greece”, Conference Paper- 3rd LSE PhD Symposium on Modern Greece Leal, J (2004), “Segregation and social change in Madrid metropolitan region”, The Greek Review of Social Research, 113, σσ. 81-104 Leontidou, L 1990, The Mediterranean City in Transition. Social change and urban development, Cambridge University Press, Cambridge Maloutas T; Arapoglou V; Kandylis G; Sayas J 2012, “Polarisation and desegregation in Athens” στο Maloutas, T and Fujita, K (eds.) 2012, Residential Segregation in Comparative Perspective. Making Sense of Contextual Diversity, Ashgate, Farnham Maloutas, T and Karadimitriou, N 2001, “Vertical social differentiation in Athens: alternative or complement to community segregation?”, International Journal of Urban and Regional Research, 25, σσ. 699–716 Massey, D 2005 For Space, SAGE Publications Ltd, London Park, R. E 1926, “The concept of position in sociology”, Papers and Proceedings of the American Sociological Society, 20, σσ. 1-14 Préteceille,E 2004, “Η Κοινωνική Κατασκευή του Στεγαστικού Διαχωρισμού: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 122 A, 2007, σσ. 107-135 Wodak, R & Meyer, M (eds.) 2001, Methods of Critical Discourse Analysis, Sage, London