Διαχρονική μελέτη των γεωμετρικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών των προσφυγικών οικισμών του νομού Θεσσαλονίκης με τη χρήση φωτογραμμετρικών και χαρτογραφικών μεθόδων και στόχο τη χωρική τους τεκμηρίωση και ταξινόμηση

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 95-99

Issue:
Pages:
95-99
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει χάρτες
References (1):
  1. Γιαννακόπουλος, Γιώργος Α. (1992), Προσφυγική Ελλάδα, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Δήμος Θεσσαλονίκης (2004), Χαρτογραφώντας τη Μακεδονία, 1870-1930, Θεσσαλονίκη: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Εθνική Χαρτοθήκη. Ιωαννίδου, Ελένη, Rontrinkes, Chose. (1998), Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο 1920-1940: πρόσφυγες, δημιουργώντας τη νέα πατρίδα, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Λαμψίδης, Γιώργος Ν. (1989), Οι πρόσφυγες του 1922: η προσφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Μαραβελάκης, Μάξιμος Ιωσήφ, Βακαλόπουλος, Απόστολος Ευαγγέλου (1993), Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Οικονόμου, Γεώργιος Ε., Πετράκος, Γιώργος (1999), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής, Βόλος: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg. Πελαγίδης, Ευστάθιος (1997), Προσφυγική Ελλάδα, 1913-1930: ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.