Καταγραφή των καλύψεων γης και των αλλαγών τους στην Ελλάδα την περίοδο 1987-2007

Part of : Γεωγραφίες ; Vol.23, 2014, pages 100-103

Issue:
Pages:
100-103
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες, γραφήματα και σχήματα