Η επισκοπική άδεια για τη σύναψη (θρησκευτικού ή πολιτικού) γάμου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΣΤ, No.1, 1984, pages 419-431

Issue:
Pages:
419-431
Author:
Subject:
Subject (LC):