Το σχήμα του κύκλου και η Τάξις εν τη Αγία Τριάδι κατά τον Θεοφάνη Νικαίας : επί τη βάσει τον ανεκδότου έργου τον, Κατά λατίνων, λόγοι τρεις

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΖ, No.1, 1986, pages 507-541

Issue:
Pages:
507-541
Author:
Subject:
Subject (LC):