[Βιβλιοκριτική] Ν. Πλάτωνος - W. C. Brice, Ενεπίγραφοι πινακίδες και πίθοι γραμμικού συστήματος Α εκ Ζάκρου

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 441-448

Issue:
Pages:
441-448
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ν. Πλάτωνος - W. C. Brice, Ενεπίγραφοι πινακίδες και πίθοι γραμμικού συστήματος Α εκ Ζάκρου. (Inscribed Tablets and Pithoi of Linear A System from Zakros). Αθήναι 1975. 4o, σσ. 236, 41 πίν. (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 85)