[Βιβλιοκριτική] Κ. Η. Lee, Euripides Troades

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 448-456

Issue:
Pages:
448-456
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Η. Lee, Euripides Troades, edited with introduction and commentary, London (Macmillan) 1976, σσ. XXXIV+299