[Βιβλιοκριτική] The Encomium of Gregory Nazianzen by Nicetas the Paphlagonian, Greek text edited and translated by James John Rizzo

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 456-459

Issue:
Pages:
456-459
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
The Encomium of Gregory Nazianzen by Nicetas the Paphlagonian, Greek text edited and translated by James John Rizzo. (Subsidia Hagiographica, no 58), Bruxelles 1976. 80, σσ. 128