[Βιβλιοκριτική] Ιohannis Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 467-469

Issue:
Pages:
467-469
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιohannis Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts (Byzantina Neerlandica, G. H. Blanken et al. eds., fase. 6), Leiden 1976. E. J. Brill, 288 pp., 182 black and white illustrations