[Βιβλιοκριτική] Hans - Veit Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I, Einleitung, Textausgabe, Übersetzung und Anmerkungen

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 469-475

Issue:
Pages:
469-475
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hans - Veit Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I, Einleitung, Textausgabe, Übersetzung und Anmerkungen. Wiener Byzantinische Studien, Band XII, Wien 1976. 80, σσ. 493