[Βιβλιοκριτική] Cronaca di Monemvasia. Introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Ivan Dujcev

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 475-480

Issue:
Pages:
475-480
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Cronaca di Monemvasia. Introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Ivan Dujcev, Palermo 1976. 80, XL VII + 37. (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Testi e Monumenti pubblicati da Bruno Lavagnini sotto gli auspici dell'Assessorato alla Istruzione della Regione Siciliana, Testi 12)