[Βιβλιοκριτική] Νicοara Beldiceanu, Le monde ottoman des Balkans (1402-1566). Institutions, société, économie

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 480-483

Issue:
Pages:
480-483
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νicοara Beldiceanu, Le monde ottoman des Balkans (1402-1566). Institutions, société, économie. Variorum Reprints, London 1976, σσ. 340