[Βιβλιοκριτική] Μιχαήλ Χατζηϊωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 483

Issue:
Pages:
483
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μιχαήλ Χατζηϊωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης, Εν Θεσσαλονίκη 1880. (β' έκδοση, έκδ. Νέας Πορείας) Θεσσαλονίκη 1976. 8ο, σσ. 116