[Βιβλιοκριτική] Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Οι ποιητάρηδες της Κύπρου. Προλεγόμενα - Βιοβιβλιογραφία (1936-1976)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 499-504

Issue:
Pages:
499-504
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Οι ποιητάρηδες της Κύπρου. Προλεγόμενα - Βιοβιβλιογραφία (1936-1976), Θεσσαλονίκη 1976. 8ο, σσ. 449 (διδακτορική διατριβή)