[Βιβλιοκριτική] Beyond the Community: Social Process in Europe, Edited by Jeremy Boissevain and John Friedl

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 504-512

Issue:
Pages:
504-512
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Beyond the Community: Social Process in Europe, Edited by Jeremy Boissevain and John FriedI, The Hague 1975 (Έκδοση του Department of Educational Sciences of the Netherlands για το European-Mediterranean Study Group του Πανεπιστημίου του Amsterdam) σσ. 1-184