[Βιβλιοκριτική] Peter Bien, Kazantzakis and the Linguistic Revolution in Greek Literature

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.30, No.2, 1977, pages 512-514

Issue:
Pages:
512-514
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Peter Bien, Kazantzakis and the Linguistic Revolution in Greek Literature, Princeton, N. J. 1972, Princeton University Press, σσ. XI+291