Αλφάνω - Αλφηστής - Αλφεσίβοια : συμβολή στην έρευνα της προϊστορίας του Ελληνικού δικαίου των συμβάσεων

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.31, No.1, 1979, pages 3-43

Issue:
Pages:
3-43
Author:
Subject:
Subject (LC):