Ένα «Ελληνικό» χειρόγραφο των επιστολών του Σενέκα και των σχολίων του Gasparino Barzizza : Instrumentum Magistri vel discipuli liber?

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.61, No.2, 2011, pages 267-285

Issue:
Pages:
267-285
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):