[Βιβλιοκριτική] Μ. Παπαθωμόπουλος, Βίβλος Ξάνθου φιλοσόφου και Αισώπου δούλου αυτού περί της αναστροφής Αισώπου.

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.61, No.2, 2011, pages 295-308

Issue:
Pages:
295-308
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Παπαθωμόπουλος, Βίβλος Ξάνθου φιλοσόφου και Αισώπου δούλου αυτού περί της αναστροφής Αισώπου. Κριτική έκδοση με Εισαγωγή και Μετάφραση, Αθήνα 2010, Εκδόσεις «Αλήθεια», σελ. 241 + 7 εικόνες.