[Βιβλιοκριτική] 'Ανδρέας Ί. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία, τ. 4: Ιατρική

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.61, No.2, 2011, pages 319-327

Issue:
Pages:
319-327
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Ανδρέας Ί. Βοσκός, Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία, τ. 4: Ιατρική, Λευκωσία, "Ιδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 2007, σελ. 776 + 30 πίνακες.