[Βιβλιοκριτική] Bernd Seidensticker, Palintonos Harmonta. Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie (Hypomnemata 72)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 531-537

Issue:
Pages:
531-537
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bernd Seidensticker, Palintonos Harmonta. Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie (Hypomnemata 72), Γοττίγγη 1982. Vandenhoeck & Ruprecht, 80, σσ. 277