[Βιβλιοκριτική] W. Ε. Kaegi, Jr., Army, Society and Religion in Byzantium

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 541-545

Issue:
Pages:
541-545
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
W. Ε. Kaegi, Jr., Army, Society and Religion in Byzantium, London 1982. Variorum Reprints, 8o, σσ. 322