[Βιβλιοκριτική] Elizabeth M. und Michael J. Jeffreys, Popular Literature in Late Byzantium

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 548-551

Issue:
Pages:
548-551
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Elizabeth M. und Michael J. Jeffreys, Popular Literature in Late Byzantium, London 1983. Variorum Reprints, 80, σσ. 342