[Βιβλιοκριτική] Λεξικό Σολωμού. Πίνακας Λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωμικού έργου

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 553-559

Issue:
Pages:
553-559
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λεξικό Σολωμού. Πίνακας Λέξεων του ελληνόγλωσσου σολωμικού έργου. Συνεργάστηκαν : Έρ. Κάψωμένος, Μ. Αντωνίου, Γ. Λαδογιάννη, Μ. Στρουγγάρη, Ι. Τριάντου, Ιωάννινα 1983. 8ο, σσ. 453. Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δωδώνη: Παράρτημα αρ. 14 (Νεοελληνικές Έρευνες, αρ. 2)