[Βιβλιοκριτική] Poetae Elegiaci, Testimonia et Fragmenta. Pars I. Ediderunt Β. Gentili et C. Prato

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.2, 1982, pages 563-574

Issue:
Pages:
563-574
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Poetae Elegiaci, Testimonia et Fragmenta. Pars I. Ediderunt Β. Gentili et C. Prato, Leipzig 1979. BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft. 8o, σσ. XLV+242. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)