[Βιβλιοκριτική] Asterios Argyriou, Les Exégèses grecques de l’Apocalypse a l’époque turque (1453-1821)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.34, No.1, 1982, pages 254-257

Issue:
Pages:
254-257
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Asterios Argyriou, Les Exégèses grecques de l’Apocalypse a l’époque turque (1453-1821), έκδ. Εταιρείας Μακεδνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1982. 8ο, σσ. 761