[Βιβλιοκριτική] Giovannella Berte Ferraris di Celle, Il volto della Madonna del Fileremo. Descrizione ed analisi iconologica della storica icona ricomparsa in Montenegro

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.62, 2012, pages 238-242

Issue:
Pages:
238-242
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Giovannella Berte Ferraris di Celle, Il volto della Madonna del Fileremo. Descrizione ed analisi iconologica della storica icona ricomparsa in Montenegro, Ρώμη, Palombi Editori, 2010, σελ. 160 με 26 ασπρόμαυρες εικ. και 23 έγχρωμους πίν. + 1 CD-ROM.