[Βιβλιοκριτική] Isabella Insolvibile, Kos 1943-1948. La strage, la storia. Prefazione di Paolo De Marco

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.62, 2012, pages 242-248

Issue:
Pages:
242-248
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Isabella Insolvibile, Kos 1943-1948. La strage, la storia. Prefazione di Paolo De Marco, Νάπολη, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, σελ. 301 + 19 ασπρόμαυρες εικ. (εκτός σελιδαρίθμησης).