[Βιβλιοκριτική] Demetrii Chômaient Ponemata diaphora, recensuit Günter Prinzing

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.55, No.2, 2005, pages 334-337

Issue:
Pages:
334-337
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Demetrii Chômaient Ponemata diaphora, recensuit Günter Prinzing [Corpus Fontium Historiae byzantinae, vol. XXXVIII, Series Berolinensis], Berolini - Novi Eboraci, Walter de Gruyter, 2002, σελ. xiii + 388* + 535.