[Βιβλιοκριτική] V. Christides, Byzantine Libya and the March of the Arabs towards the West of North Africa

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.53, No.1, 2003, pages 196-200

Issue:
Pages:
196-200
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
V. Christides, Byzantine Libya and the March of the Arabs towards the West of North Africa [BAR Inernational Series, 851], Οξφόρδη 2000, σελ. xii+112, εικ. 34, χαρτ. 4.