Το στέμμα και η λύρα : Η «αυλική» ποίηση στην εποχή του Όθωνα (1832/33-1862)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 335-362

Issue:
Pages:
335-362
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):