[Βιβλιοκριτική] Kyriacos Ν. Demetriou, George Grote on Plato and Athenian Democracy

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 415-418

Issue:
Pages:
415-418
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
No abstract (available).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Kyriacos Ν. Demetriou, George Grote on Plato and Athenian Democracy [Koinon, Band 2] Frankfurt am Main, Peter Lang, 1999, σελ. xv + 310.