[Βιβλιοκριτική] Henry Maguire (ed.), Byzantine Court Culture from 829 to 1204

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 422-428

Issue:
Pages:
422-428
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Henry Maguire (ed.), Byzantine Court Culture from 829 to 1204 [Dumbarton Oaks Research Library and Collection], Washington, D.C. 1997, σελ. 264.