[Βιβλιοκριτική] Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2. Teil Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337-1350- Indices zu den Urkunden aus den jähren 1315-1350.

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 431-433

Issue:
Pages:
431-433
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2. Teil. Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337-1350, hrsg. H. Hunger und O. Kresten, E. Kislinger, C. Cupane unter Mitarbeit von W. Finkf, W. Hörandner, P. E. Pieler, G. Thür, R. Willvonseder, H. Wurm [Corpus FontiumHistoriae Byzantinae, XIX/2], Wien 1995, σελ. 520, πίν. 2, εικ. 13. Indices zu den Urkunden aus den Jahren 1315-1350, erstellt von C. Kupane und E. Schiffer unter Mitarbeit von E. Kislinger [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, XIX/2], Wien 1995, σελ. 352.