[Βιβλιοκριτική] Επίγειος ουρανός. ΕΙ cielo en la tiena. Estudios sobre el monasterio bizantino.

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 435-438

Issue:
Pages:
435-438
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Επίγειος ουρανός. ΕΙ cielo en la tiena. Estudios sobre el monasterio bizantino [Nueva Roma, 3], Madrid 1997, σελ. 353, πίν. 34.