[Βιβλιοκριτική] Costantino Nikas, J primi tentativi di latinizzazione dei Greci di Napoli e le prime «carte assolutorie» orientali in Occidente

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 438-443

Issue:
Pages:
438-443
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Costantino Nikas, J primi tentativi di latinizzazione dei Greci di Napoli e le prime «carte assolutorie» orientali in Occidente [Ιταλοελληνικά, Quaderni, 4] Napoli, Instituto Universitario Orientale - Dipartimento di Studi dell'EuropaOrientale, 1998, σελ. 251.