[Βιβλιοκριτική] Dionysios Hatzopoulos, La dernière guerre entre la République de Venise et l'Empire Ottoman (1714-1718)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 443-446

Issue:
Pages:
443-446
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dionysios Hatzopoulos, La dernière guerre entre la République de Venise et l'Empire Ottoman (1714-1718), Montréal, Centre d'Études Helléniques -Collège Dawson, 21999, σελ. 262.