[Βιβλιοκριτική] Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία - Έργογραφία 1700-1754

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.51, No.2, 2001, pages 447-450

Issue:
Pages:
447-450
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία -Έργογραφία 1700-1754, Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998, σελ. 629.