[Βιβλιοκριτική] Schοfield, J.Ν., Archaeology and the After—Life

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΚΓ, No.1, 1952, pages 480

Issue:
Pages:
480
Section Title:
Κριτικόν και Βιβλιογραφικόν Δελτίον
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Schοfield, J.Ν., Archaeology and the After—Life. London : Lutterworth Press, Î951 (σελ. 83).