[Βιβλιοκριτική] Ε. Trapp, σε συνεργασία με τους W. Hörandner, J. Diethart κ.ά., Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts, 2. Faszikel (αργυροθώραξ - δυσαύχενος)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.50, No.2, 2000, pages 403-405

Issue:
Pages:
403-405
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ε. Trapp, σε συνεργασία με τους W. Hörandner, J. Diethart κ.ά., Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts, 2. Faszikel (αργυροθώραξ - δυσαύχενος) [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse Denkschriften, 250], Wien 1996, σελ. 193-416.