[Βιβλιοκριτική] David Kovacs, Euripidea altera

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.50, No.1, 2000, pages 131-133

Issue:
Pages:
131-133
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
David Kovacs, Euripidea altera [Mnemosyne Suppl. 161], Leiden 1996, σελ. 159.