[Βιβλιοκριτική] J.-Th. Α. Papademetriou, Aesop as an Archetypal Hero

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.50, No.1, 2000, pages 141-145

Issue:
Pages:
141-145
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J.-Th. Α. Papademetriou, Aesop as an Archetypal Hero [Hellenic Society for Humanistic Studies. International Centre for Humanistic Research, Studies and Researches, 39], Athens 1997, σελ. 112.